Sosiaalinen media työyhteisöissä, mitä siitä tulee minulle mieleen? Itselle tutuin some-kanava sekä yksityishenkilönä että työntekijänä on ehdottomasti Facebook. Työntekijän näkökulmasta olen tehnyt Facebook-päivityksiä, jotka tuovat työpaikan arkea esiin ja luovat positiivisia mielikuvia seuraajille niin työyhteisöstämme, tiimihengestä kuin asiakaskokemuksen huomioimisesta.

Wikipedia määrittelee sosiaalisen median seuraavasti:

Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. Käytännössä viestintä tapahtuu kuitenkin jonkin keskitetyn palveluntarjoajan kautta. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media#cite_note-sosmedop-0)

f_logo_RGB-Hex-Blue_512.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Facebookia monet pitävät jo "dinosauruksen" aikaisena sovelluksena. Taidan itse kuulua siihen ikäluokkaan (40-50v!), jolle siitä on tullut luontevin some-kanava. Omat lapsenikin ovat rekisteröityneet käyttäjiksi, mutta eivät he kuitenkaan Facebookissa vietä aikaansa, vaan ihan muissa sovelluksissa. Työyhteisön näkökulmasta on hyvä tiedostaa, mitä näkyvyyttä Facebook-sivustolla lähdetään hakemaan ja onko sen kautta mahdollista saavuttaa toivottua kohderyhmää.

En itse koe olevani erityisen aktiivinen somettaja. Oli mielenkiintoista tutustua Harto Pönkän määrittelemiin somerooleihin. Hän on nimennyt roolit itse, eivätkä ne perustu tutkimuksiin, mutta voin hyvin tunnistaa näitä kaikkia rooleja. (https://somekirja.wordpress.com/)

Itseni jos tulisi lokeroida johonkin näistä rooleista, olisin se lurkkaaja eli kyttääjä. En ole aktiivinen somessa, vaan lähinnä seuraan muiden kirjoituksia. Täysin en lurkkaajan-rooliin kuitenkaan osu, sillä olen liian laiska alkamaan kaivella tietoa muista. :D

 

Tehtävänannon mukaisesti tutustuin itselleni vieraampaan mediasovellukseen ja valitsin kohteeksi Twitterin. Tutkin annettuja linkkejä ja tutustuin Twitterin maailmaan. Mielikuvani siitä on muodostunut aiemmin lähinnä siten, että twiittejä tekevät julkkikset tai asiantuntijat, jotka haluavat tuoda esiin tietoa ja mielipiteitään. Esa Töykkälän 10 vinkkiä twiittauksen haltuunottamiseksi avasivat jo hyvin sitä, mistä kaikesta Twitterissä on kysymys. Tärkeää on pitää Twitter-tili aktiivisena ja alkaa seurata henkilöitä, joista itsekin on kiinnostunut. Opin, että twiiteillä keskustellaan! (https://yle.fi/uutiset/3-6440163)

31KluT5nBkL.jpg

Niko Antin oli kirjoittanut Ylen sivustolle artikkelin Twitteristä. Sen johdannossa lause "Twitterin käyttö liittyy Suomessa usein työhön" tuki omaa käsitystäni Twitteristä. Saadakseen näkyvyyttä tulee saada seuraajien lisäksi retwiittauksia muilta käyttäjiltä. Lyhyet kirjoitukset, jotka sisältävät linkkejä tai hastageja, saavat enemmän uudelleentwiittauksia ja ovat suosituimpia. Sanavalinnat ovat merkityksellisiä. (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/09/ota-enemman-irti-twitterista)

 

 

 

Työskentelen itse sosiaalialalla ja Twitteriä voisi hyödyntää monella tapaa sosiaalialan työssä. Erityisesti asiantuntijaroolissa tiedon tuominen julkiseksi ja monien mielikuvien kumoaminen, asennetyö, voisi olla yksi twiittausten päämäärä. Toisaalta twiittejä voisi tehdä samalla tavoin kuin Facebookissa ja tuoda omaa työtä näkyväksi. Kuvien ja videoiden avulla twiitit elävöityisivät. Sosiaalialalla Twitter-tilin kautta voisi seurata tilejä, jotka ovat lähellä omaa työyhteisöä tai jopa vastakohtia. Keskustelun virittely seuraajien kanssa voisi olla antoisaa ja sitä kautta lisätä seuraajien määrää.

 

 

 

 

Lähteet:

Antin, N. 2015. Ota enemmän irti Twitteristä. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/09/ota-enemman-irti-twitterista

Pönkä, H. 2014. Sosiaalisen median käsikirja. Docendo.  

Töykkälä, E. 2013. Ota twiittaus haltuun - 10 vinkkiä aloittelijoille ja konkareille. https://yle.fi/uutiset/3-6440163

Wikipedia. Sosiaalinen media. https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media